Persoonlijke moeilijkheden hoeven niet op zichzelf te staan, maar kunnen zich afspelen in een groter krachtenveld van familieverbanden.